Contact

 

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, București AP

Director de proiect:
Lect. univ dr. Ion Anghel
ion_anghel2003@yahoo.com

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca UBB

Responsabil partener P1
Conf. univ. dr. habil. Lucian Baia
lucian.baia@phys.ubbcluj.ro

Manager proiect complex:
Lect. univ. dr. Alin Mihăilă
alin.mihaila@gmail.com

Asistent manager:
Asist. univ. dr. Cristina Bocoș
cm.bocos@gmail.com

Institutul national de cercetare-dezvoltare pentru fizica materialelor, București INCDFM

Responsabil partener P2

Cercetator științific I Mihaela Baibarac

barac@infim.ro