Contact

 

ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza”, București

Director proiect:

Lect. univ dr. Ion Anghel

ion_anghel2003@yahoo.com

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca UBB

Responsabil proiect P1

Conf. univ. dr. habil. Lucian Baia

lucian.baia@phys.ubbcluj.ro

Institutul national de cercetare-dezvoltare pentru fizica materialelor, București INCDFM

Responsabil proiect P2

CS I Mihaela Baibarac

barac@infim.ro