Graphene4life

Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu

 Descrierea proiectului

 

Alegerea și utilizarea materialelor în construcția clădirilor trebuie să țină seama de cerințele privind criteriile de rezistență, stabilitate și securitate la incendiu, așa cum sunt definite în Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții. În acest context, utilizarea pe scară largă a materialelor polimerice, din lemn sau gips-carton, în construcții sau instalații, trebuie să țină cont de dezavantajele majore reprezentate de inflamabilitatea ridicată și rezistența scăzută la foc ale acestora.

Proiectul își propune obținerea, caracterizarea și testarea protecției la acțiunea focului a unor materiale avansate cu performanțe îmbunătățite la acțiunea focului (în scopul protejării vieții) și cu potențial economic mare (ce poate contribui la potențarea industriei producătoare de profil din România), anume: compozite pe bază de polistiren (PS), policlorură de vinil (PVC), plăci aglomerate din lemn (PAL) gips cartonat pe exterior (GC) și oxid de grafen (ne)funcționalizat (GO/FGO) cu amine, oligomeri organici ai acidului hipofosforic/fosforos, compuși organici bogați în fosfor și azot (hexaclorociclotrifosfazena) și hidroxietilacrilat sau amestecuri ale GO/FGO cu melamină sau rășini epoxidice. Prin aceasta abordare, proiectul se încadrează în tematica de interes a UE, care susține cercetarea și testarea/aplicarea materialelor grafenice. O noutate științifică/tehnică la nivel național și european o constituie, de asemenea, studiul comportamentului la acțiunea focului prin modelare și simulare numerică, în condiții naturale, a materialelor avansate obținute în cadrul proiectului.

Cercetarea propusă se bazează pe colaborarea dintre echipele de la AP-FP, cu expertiză în evaluarea materialelor la acțiunea focului, de la UBB, cu expertiză în domeniul obținerii GO (printr-o metodă brevetată) și al caracterizării morfo-structurale a GO și a compozitelor carbonice, și de la INCDFM, cu expertiză în domeniul obținerii și caracterizării polimerilor și a compozitelor acestora.

 

Obiectivul general

 

Obiectivul proiectului este obținerea, caracterizarea și testarea protecției la acțiunea focului a unor materiale avansate cu performanțe îmbunătățite la acțiunea focului (în scopul protejării vieții) și cu potențial economic mare (ce poate contribui la potențarea industriei producătoare de profil din România).

 

 

Rezultate estimate

 

 

– 8 articole ISI

– 1 brevet

– 5 articole BDI

 

 Proiecte componente

 

 

Proiect 1: Dezvoltarea unor materiale de construcții avansate, din compozite pe baza de polistiren și oxid de grafen, cu performante îmbunătățite la acțiunea focului, în scopul protejării vieții

Proiect 2: Dezvoltarea unor materiale de construcții avansate, din compozite pe baza de policlorura de vinil și oxid de grafen, cu performante îmbunătățite la acțiunea focului, în scopul protejării vieții

Proiect 3: Dezvoltarea unor materiale de construcții avansate, din compozite pe baza de placi aglomerate din lemn și oxid de grafen, cu performante îmbunătățite la acțiunea focului, în scopul protejării vieții

Proiect 4: Dezvoltarea unor materiale de construcții avansate, din compozite pe baza de gips cartonat pe exterior și oxid de grafen, cu performante îmbunătățite la acțiunea focului, în scopul protejării vieții

Proiect 5: Determinarea nivelului de performanță la foc a materialelor compozite cu oxid de grafen, prin modelare și simulare numerică, în condiții reale, în scopul evaluării protecției vieții  în caz de incendiu

 

 Parteneri